WOBEC WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej
Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
 
 
Kalendarz państwa demokratycznego, III RP, wyznaczyły na 25 października 2015 r. kolejne wybory parlamentarne, wybory szczególne. Od ich wyniku zależy, czy ocalimy to wszystko, co z wielkiego trudu Polaków uczyniło Polskę kraj postępującego rozwoju, budzącego uznanie Europy i świata, czy utrzymamy zdolność pokonywania wciąż wielu niedostatków codziennego życia i czy będziemy zdeterminowani, aby naszemu państwu ? demokratycznemu państwu prawa zapewnić jego sprawność działania, autorytet i moc jednoczącą nas wszystkich dla wspólnego dobra.

Dla polskiego humanistycznego ruchu świeckiego i naszego stowarzyszenia, które od ponad stu lat, w szerokim froncie sił polskiej i międzynarodowej lewicy, współtworzy kulturę i zbiorową świadomość, nadchodzące wybory parlamentarne to także wielkie wyzwanie, to troska o ocalenie bliskich nam szczególnie wartości tolerancji i szacunku dla godności człowieka, jego prawa do wyboru dróg własnego życia, myślenia i działania, także wyboru wartości światopoglądowych i moralnych nie narzucanych przez nikogo. Dlatego pragniemy, jak dotąd, bronić konstytucyjnej zasady autonomii państwa w jego stosunkach z Kościołami i ich ?wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie? oraz jego ?bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych?.

Gotowość obrony tych wszystkich wartości, o których tu mówimy, deklaruje Zjednoczona Lewica, w postaci koalicji wyborczej SLD, Twojego Ruchu, Unii Pracy, Partii Zielonych i PPS, koalicji stworzonej z poczucia wielkiej odpowiedzialności za Polskę.

Niech głos, oddany na kandydatów tej koalicji w nadchodzących wyborach parlamentarnych, nada jeszcze większą moc naszej odpowiedzialności za Polskę, za jej wspólnotowy wymiar budowany w szacunku dla zasad demokracji i ogólnoludzkich wartości humanistycznych.

Warszawa, wrzesień 2015 r.