Wstęp
 
Wokół kantowskiej etyki oraz koncepcji wiecznego pokoju
 
 
Wokół tak sformułowanej problematyki toczyła się 28 września 2014 r. w Domu Literatury przy Placu Zamkowym w Warszawie debata licznego grona ludzi nauki i kultury, zorganizowana na inaugurację kolejnego roku spotkań przez Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC) przy współudziale redakcji ?Dialogue and Universalism? oraz naszego czasopisma ? ?Res Humana?.

Po wystąpieniu wprowadzającym do debaty znanego pisarza, a zarazem prezesa SEC, Eugeniusza KABATCA, z referatami podejmującymi różne aspekty dziedzictwa myśli Immanuela Kanta wystąpili kolejno: prof. Maria SZYSZKOWSKA, prof. Mirosław ŻELAZNY, prof. Irena WOJNAR, dr hab. Józef L. KRAKOWIAK, prof. Karol BAL, dr Jakub SZCZEPAŃSKI oraz znani krytycy literatury ? Wacław SADKOWSKI i Janusz TERMER.

Do licznych wątków podjętych w referatach nawiązywali uczestnicy dyskusji, podkreślając wciąż wielką wagę dziedzictwa myśli Immanuela Kanta w dobie współczesnej.

Dorobek konferencji, po zgromadzeniu niezbędnych środków, zostanie w całości wydany w postaci książkowej. W ?Res Humana? możemy, co czynimy z żalem, przedstawić jedynie wybrane fragmenty wystąpień uczestników debaty, ale, jak sądzimy, obrazujące wagę podjętej problematyki.

Wszystkim uczestnikom debaty, a zwłaszcza jej inicjatorom i organizatorom, pragniemy wyrazić słowa szacunku i podziękowania.
Redakcja ?RES HUMANA?
 
Spis treści:
 
Opublikowano w: Res Humana nr (2/135)/2015,
Suplement: Wokół kantowskiej etyki oraz koncepcji wiecznego pokoju , s. I ? XII