Zachęcamy Państwa do nabycia najnowszego numeru (4/137) dwumiesięcznika Res Humana. Na łamach pisma prezentowana jest myśl humanistyczna i racjonalistyczna oraz działalność społeczna i edukacyjna Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Czasopismo dystrybuowane jest w sieci sprzedaży EMPiK oraz w wybranych księgarniach (np. w księgarni naukowej im. B. Prusa w Warszawie).
 
W numerze między innymi:
FAKTY ? WYDARZENIA ? OPINIE
Jerzy J. WIATR - Krajobraz po wyborach prezydenckich
Wacława MIELEWCZYK - Konwencja Stambulska: sprzeciw wobec przemocy
Zdzisław SŁOWIK - Wiosna z Friedrichem Ebertem
Wacław SADKOWSKI - Barbarzyńcy nadeszli
List do Prezes Rady Ministrów RP Pani Ewy KOPACZ
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI
Janusz REYKOWSKI - Konflikt i dialog w demokracji
ROZMOWA W ?RES HUMANA?
UCZELNIE WYŻSZE: NASZ NARODOWY SKARB i NASZA O NIEGO TROSKA
Z Jego Magnificencją Rektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku profesorem Zbigniewem Pawłem KRUSZEWSKIM rozmawiają Wiesław Łuka i Zdzisław Słowik
MYŚLI I REFLEKSJE
Jan DĘBOWSKI - Ku formowaniu fundamentów ludzkiego bezpieczeństwa
Leonard J. PEŁKA - Natura, struktura i kategorie kultury obrzędowej
ŚWIADECTWA
Zdzisław SŁOWIK wraz z Zespołem Redakcji ?RES HUMANA? Na jubileusz ?KUŹNICY?
Czesław MATUSEWICZ - O ewolucji ludzkiego myślenia
Wacława MIELEWCZYK - Dziedzictwo i jego trwanie
FORUM FILOZOFICZNO-LITERACKIE
Maria SZYSZKOWSKA - Prawda i bezsilność
Eugeniusz KABATC - Fałszywy koncert
Wacław SADKOWSKI - Pod wiatr
Daniel S. ZBYTEK - O polskim nacjonalizmie
DEBATA: KULTURA OTWARTA I JEJ ZAGROŻENIA
Od Redakcji, Eugeniusz KABATC, Paweł KOZŁOWSKI, Andrzej MENCWEL, Wacław SADKOWSKI, Andrzej WALICKI, Jerzy J. WIATR, Omówienie dyskusji - Zdzisław SŁOWIK