Ekohuamizm albo globalna katastrofa
 
Wykład Lesława Michnowskiego
 
 
 
Dr Lesław Michnowski przedstawia - za pomocą cybernetyki trwałego rozwoju - metody, które mogą być stosowane w przezwyciężaniu globalnego kryzysu poprzez patologiczne zmniejszanie zaludnienia Ziemi. Powołuje się przy tym na nowe wypowiedzi papieża Franciszka, zawierające kolejną przestrogę wobec zagrożeń Ludzkości III wojną światową, a także zwracające uwagę na usiłowania wywołania śmiercionośnego konfliktu w układzie chrześcijanie ? muzułmanie (Sarajewo, 6 czerwca 2015).

W dalszej części wykładu Lesław Michnowski wykazuje błędność twierdzenia, iż w wyniku rozwoju nauki i techniki, w tym automatyzacji, a szczególnie sztucznej inteligencji, znaczna część światowej społeczności nie będzie miała pracy.
 
Z jego systemowych badań wynika wniosek wręcz przeciwny, a mianowicie, czym wyższy poziom rozwoju i zastosowań osiągnięć nauki i techniki, tym większy intelektualny potencjał Ludzkości ? na domiar sztuczną inteligencją wspomagany ? będzie konieczny dla eliminowania, ekospołecznie użyteczną pracą, negatywnych konsekwencji tego rozwoju.
 
Dalej Lesław Michnowski prezentuje zarys niezbędnych przekształceń systemu światowego, celem skutecznego eliminowania tych negatywnych konsekwencji rozwoju, zagrażających ? w przypadku bezczynności lub działań patologicznych ? globalną katastrofą. Ponownie podkreśli on konieczność globalnej, doinformowywanej, współpracy jako warunku trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu i ukształtowania zdolności trwałego rozwoju światowej społeczności. Bez odrzucenia wraz z tym egoizmu socjal-darwinistycznego na rzecz ekohumanizmu, uniknięcie wzajemnie wyniszczających konsekwencji III wojny światowej będzie niemożliwe.

LESŁAW MICHNOWSKI
Cybernetyk i inżynier, projektant komputerowej automatyzacji przemysłu, twórca cybernetyki rozwoju. Autor ekohumanistycznej tezy: aby żyć w sytuacji zmian ? tak szybko współcześnie zachodzących w uwarunkowaniach życia wraz z rozwojem nauki i techniki - konieczny jest ROZWÓJ RAZEM, a nie dalszy WZROST KOSZTEM OTOCZENIA (społecznego lub przyrodniczego).
 
Poszukuje informacyjnych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań trwałego rozwoju (sustainable development) oraz godnego życia wszystkich ludzi - bogatych i biednych - wspomaganych nauką oraz wysoką techniką, w harmonii ze środowiskiem.
 
Inicjator i autor przyjętego jednogłośnie przez Pierwszy Światowy Kongres Uniwersalizmu (sierpień 1993 r.) Apelu Warszawskiego - O Ekorozwój oraz zaaprobowanego przez 165 wybitnych osobistości wystąpienia w roku 1997 do Prezydenta RP pt: Polska Inicjatywa Na Rzecz Trwałego Rozwoju Świata.
 
Autor czterech książek oraz licznych publikacji (ponad 300) i referatów naukowych z zakresu cybernetyki rozwoju lub dotyczących istoty obecnego światowego kryzysu społeczno-gospodarczo-przyrodniczego - zagrożeń, jakie niesie i form przezwyciężania.
 
Jest wieloletnim (1993 ? 2011) członkiem Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prezes Klubu Twórców Ekorozwoju przy Ludowym Towarzystwie Naukowo ? Kulturalnym. Wieloletni Sekretarz Klubu Cybernetyki Rozwoju Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego.