Spotkania u profesor Ireny Wojnar
 
Autor: Wacława Mielewczyk
 

W systematycznych odstępach czasu, i od wielu lat, u profesor Ireny WOJNAR, długoletniej, dziś emerytowanej, nauczycielki akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim, uczennicy i asystentki Bogdana Suchodolskiego, oraz spadkobierczyni dziedzictwa myśli swojego Mistrza, w ramach Komitetu Prognoz POLSKA 2000 PLUS przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, odbywają się konferencje naukowe, których myślą przewodnią jest szeroko rozumiana problematyka człowieka w zmiennej rzeczywistości współczesnego czasu i w perspektywie ?humanistycznego zaniepokojenia?.

Podczas ostatniego spotkania, 19 listopada 2014 r., profesorowie Irena WOJNAR oraz Andrzej CIĄŻELA, Janusz GAJDA, Henryka KWIATKOWSKA, Agnieszka PIEJKA i Jerzy WILKIN rozważali w swoich referatach pedagogiczną problematykę jakości człowieka w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych oraz podstaw humanistycznego kształcenia ogólnego.

Była to refleksja prowadzona w kategoriach teoretycznych, lecz zarazem wypływająca i adresowana do praktyki pedagogicznej. Ich myślą wspólną było poszukiwanie dróg prowadzących do wzmocnienia podmiotowości człowieka zagrożonej przez rynkowe modele instytucji edukacyjnych, jego ochrona przed zniewoleniem ideą sukcesu i kariery za wszelką cenę, przed depersonalizacją jego osobowości. Spojrzenie na współczesną jakość człowieka rozpatrywano w perspektywie wskazania: ?Rozumieć świat ? kierować sobą?.

Pragnąc przybliżyć ideę spotkań publikujemy poniżej skróconą wersję tekstu prof. Ireny WOJNAR Obszary humanistycznego zaniepokojenia opublikowanego w wydanym właśnie tomie studiów ze spotkania z 2013 r. oraz tekst prof. Janusza GAJDY przygotowany na spotkanie, które u schyłku minionego roku odbyło się w sali Kołłątaja Pałacu Staszica w Warszawie.

Spotkania u Profesor Ireny Wojnar są coraz rzadszą obecnie okazją do uczestnictwa w dziełach godnym szczerego szacunku.
 

Res Humana nr 1/2015, s. 18