Klauzula sumienia a prawa pacjenta
 
Wstęp
 
 
Z inicjatywy i pod patronatem wicemarszałek Sejmu Wandy NOWICKIEJ 22 lipca 2014 r. w jednej z sejmowych sal konferencyjnych zebrało się kilkudziesięciu uczestników Wysłuchania Obywatelskiego, aby wspólnie z panelistami: prof. Lucjuszem JAKUBOWSKIM, genetykiem z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi, dr Dorotą PUDZIANOWSKĄ z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Zbigniewem SZAWARSKIM, filozofem i etykiem, przewodniczącym Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN oraz prof. Mirosławem WYRZYKOWSKIM, profesorem prawa z Uniwersytetu Warszawskiego rozważyć istotę i wszystkie możliwe następstwa tzw. klauzuli sumienia w praktyce działalności polskiej służby zdrowia oraz sytuację pacjentów w ich relacjach z lekarzami, którzy ponadto, jak np. głośny warszawski ginekolog prof. Bogdan Chazan, podpisali ?Deklarację wiary?, wywołując kolejny poważny konflikt społeczny w Polsce.

Po wystąpieniach panelistów w dyskusji głos m.in. zabierali przedstawiciele zainteresowanych środowisk zawodowych i społecznych, a wśród nich rzecznik praw pacjenta Krystyna Barbara KOZŁOWSKA i dr Romuald KRAJEWSKI, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, którzy w ? zróżnicowanych w wielu kwestiach opiniach ? wyrażali głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaką stwarza dla bezpieczeństwa pacjentów i przysługujących im praw wspomniana klauzula sumienia i ?Deklaracja wiary?. Co więcej, w szeregu wystąpień zwrócono uwagę na zachowanie części polskiego Kościoła, który ? zamiast budować społeczne porozumienie w imię wspólnego dobra i idei dialogu ? czyni wiele, aby konflikt podsycać, a konsekwencji podważać demokratyczny świecki charakter naszego państwa.

Pragnąc, choć w pewnym jedynie stopniu przybliżyć naszym Czytelnikom wagę problematyki tego spotkania, publikujemy niżej wystąpienie wprowadzające marszałek Wandy Nowickiej oraz wystąpienia prof. Zbigniewa Szawarskiego i prof. Mirosława Wyrzykowskiego (teksty są ich transkrypcją z zapisu internetowego z niewielkimi poprawkami o charakterze redakcyjnym).

REDAKCJA
 
Spis treści:
 

Res Humana nr 5/2014, s. 7-16