Pół wieku po II Soborze Watykańskim
 
Sukces czy utracona szansa głębokiej odnowy Kościoła?
 

Na tak sformułowane pytanie poszukiwali odpowiedzi paneliści, którzy na zaproszenie Prezydium Rady Krajowej Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, redakcji ?RES HUMANA? oraz Fundacji im. Róży Luksemburg spotkali się 24 listopada 2012 r. w jednej z sal audytoryjnych gmachu b. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Spotkanie pomyślane jako debatę dialogową otworzył i prowadził prezes Rady Krajowej TKŚ prof. Jerzy J. WIATR, po czym głos zabierali: prof. Andrzej GRZEGORCZYK, pisarz Eugeniusz KABATC, prof. Dionizy TANALSKI, red. Jan TURNAU i prof. Danuta WANIEK, a refleksją kończącą debatę podzielił się redaktor naczelny ?RES HUMANA? dr Zdzisław SŁOWIK.
 
Z kolei głos w dyskusji zabrało kilkoro uczestników spotkania formułując pytania do panelistów lub wypowiadając opinie własne odnoszące się do tematu debaty.
 
Spis treści:
 
Publikując niniejszy suplement, zawierający autoryzowane wypowiedzi uczestników panelu, pragniemy serdecznie podziękować za udział w spotkaniu, za uczestnictwo w inicjatywie środowiska świeckich humanistów, którzy z poczucia obywatelskiego i moralnego obowiązku uznali za celowe zastanowić się, z perspektywy półwiecza, nad dziedzictwem II Soboru Kościoła katolickiego, dziedzictwem pozostającym w wielu aspektach wciąż żywym i trwałym dziedzictwem uniwersalnym.
 
Opublikowano w: Res Humana nr 1/2013, Debata dialogowa PÓŁ WIEKU PO II SOBORZE WATYKAŃSKIM s. I?XII wkładki.