Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
 
 
Osoby zarządzające organizacją:

prof. dr hab. Paweł Kozłowski - prezes Rady Krajowej

dr Ryszard Brożyniak - I wiceprezes Rady Krajowej

mgr Tadeusz Żajkowski  - II wiceprezes Rady Krajowej

mgr Anna Łabuś - skarbnik Rady Krajowej

mgr Wacława Mielewczyk - członek Prezydium Rady Krajowej

dr Zdzisław Słowik - członek Prezydium Rady Krajowej

red. Stanisław Franczak - członek Prezydium Rady Krajowej

mgr Napoleon Kosiński - członek Prezydium Rady Krajowej

Zespół doradczy TKŚ - przewodnicząca prof. dr hab. Danuta Waniek

prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr - prezes Honorowy

 

Adres:

Koszykowa 24 lok. 1
00-553 Warszawa
telefon: (0-22) 625 44 69
faks: (0-22) 629 80 10
adres e-mail: reshumana@o2.pl
 
Kontakt z administratorem strony:
adres e-mail: kulturaswiecka@gmail.com