Zachęcamy Państwa do nabycia najnowszego numeru (5/144) dwumiesięcznika Res Humana. Na łamach pisma prezentowana jest myśl humanistyczna i racjonalistyczna oraz działalność społeczna i edukacyjna Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Czasopismo dystrybuowane jest w sieci sprzedaży EMPiK oraz w wybranych księgarniach (np. w księgarni naukowej im. B. Prusa w Warszawie).

W numerze między innymi:
FAKTY ? WYDARZENIA ? OPINIE
Komentarz redakcyjny - Papież Franciszek w Polsce
Wacława MIELEWCZYK - Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich
Ksawery S. PIWOCKI - Good bye, Schengen?
Janina ŁAGODA - Parlamentu czas ?dobrej zmiany?
GOŚCIMY W ?RES HUMANA? O PERSPEKTYWACH CZŁOWIEKA W XXI WIEKU rozmawiają Daniel KAHNEMAN i Yuval Noah HARARI
Andrzej BIERNACKI - Spotkanie przyjaciół
WOBEC ZAKŁAMYWANIA NAJNOWSZEJ POLSKIEJ HISTORII
Robert SMOLEŃ - O zawłaszczeniu historii
Bogdan GALWAS - Z rozmyślań o powojennej Polsce
DOKUMENTY Z WYSTĄPIEŃ PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE
Wawel, 27 lipca 2016. Z wystąpienia do duchowieństwa, polityków i korpusu dyplomatycznego
Wawel, 27 lipca 2016. Ze spotkania papieża z polskimi biskupami
Jasna Góra w Częstochowie, 28 lipca 2016 r. Z homilii na mszy z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
Kraków, na Błoniach 28 lipca 2016 r. Z wystąpienia w czasie Drogi Krzyżowej
Okno papieskie, Kraków, późny wieczór 29 lipca 2016 r. Słowo wypowiedziane do zebranych po pobycie w Auschwitz-Bierkenau
Brzegi, 30 lipca 2016 r. Z kazania poprzedzającego nocne czuwanie uczestników Światowych Dni Młodzieży
Brzegi, 31 lipca 2016 r. Z homilii wygłoszonej w czasie uroczystej mszy kończącej Światowe Dni Młodzieży
PROBLEMY DO DYSKUSJI
Jan DĘBOWSKI - Spór o rozumienie racjonalizmu
ŚWIADECTWA
Marek HETMAŃSKI - Pożegnanie Profesora Zdzisława Cackowskiego
Wacława MIELEWCZYK - Z debat u profesor Ireny Wojnar. Burzyć mury, budować mosty...
Konrad SZOCIK - Gorzkie owoce nieudanej edukacji
Wacława MIELEWCZYK i Zdzisław SŁOWIK - Słowo na Jubileusz Halusi
FORUM MYŚLI NIEOBOJĘTNYCH
Eugeniusz KABATC - Elementarna względność pojęć
Wacław SADKOWSKI - Narodziny nowego nurtu literackiego
Zdzisław SŁOWIK - W kręgu myśli Karola Marksa
Wacława MIELEWCZYK - Marii Szyszkowskiej lekcje ?filozofii codzienności"