Zachęcamy Państwa do nabycia najnowszego numeru (3/142) dwumiesięcznika Res Humana. Na łamach pisma prezentowana jest myśl humanistyczna i racjonalistyczna oraz działalność społeczna i edukacyjna Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Czasopismo dystrybuowane jest w sieci sprzedaży EMPiK oraz w wybranych księgarniach (np. w księgarni naukowej im. B. Prusa w Warszawie).
 
W numerze między innymi:
FAKTY ? WYDARZENIA ? OPINIE
Komentarz redakcyjny
Europa o sytuacji w Polsce
Wacława MIELEWCZYK - Ponowny spór o aborcję
Andrzej BIERNACKI - Porozumienie socjalistów
Barbara DĘBOGÓRSKA - Nowy reformatorski krok papieża Franciszka
DOKUMENTY W POLSCE I O POLSCE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
Przywróćmy demokratyczne państwo prawa. Apel byłych prezydentów, szefów MSZ i opozycjonistów
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 IV 2016 r. zobowiązująca sądy powszechne do respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego
Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 II 2016 r.
Andrzej BIERNACKI, przy współpracy Józefa KABAJA - Cyceron przeciw Katylinie
ROZMOWA W ?RES HUMANA?
CO SIĘ DZIŚ W POLSCE DZIEJE? - Pytają o to ministra Ryszarda KALISZA - Wacława Mielewczyk i Zdzisław Słowik
W 130. ROCZNICĘ URODZIN TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
Jerzy PELC - Dziedzictwo myśli zwrócone ku ludzkiej godności/
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW GLOBALNYCH
Z debat u profesor Ireny Wojnar
Agnieszka PIEJKA - Humanistyczne przesłanie papieża Franciszka
Mariusz SAMORAJ - Edukacja w zglobalizowanym świecie
Barbara DĘBOGÓRSKA - Słowo o debatach
ŚWIADECTWA
Zdzisław SŁOWIK - Ocaleni od zapomnienia
Bogdan GALWAS - W rocznicę narodzin polskiej elektroniki
WSPOMNIENIE
EDWARDA HOŁDY - Zdzisław SŁOWIK
ALEKSANDRA MINKOWSKIEGO - Eugeniusz KABATC
FORUM FILOZOFICZNO-LITERACKIE
Maria SZYSZKOWSKA - Kobiety a demokracja
Eugeniusz KABATC - Pożegnanie Przyjaciela
Wacław SADKOWSKI - W przestrzeni międzyjęzykowej
KSIĄŻKI ? FILMY ? CZASOPISMA
Janusz TERMER ? Daniel ZBYTEK ? Ksawery S. PIWOCKI