Zachęcamy Państwa do nabycia najnowszego numeru (1/140) dwumiesięcznika Res Humana. Na łamach pisma prezentowana jest myśl humanistyczna i racjonalistyczna oraz działalność społeczna i edukacyjna Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Czasopismo dystrybuowane jest w sieci sprzedaży EMPiK oraz w wybranych księgarniach (np. w księgarni naukowej im. B. Prusa w Warszawie).
 
W numerze między innymi:
FAKTY ? WYDARZENIA ? OPINIE
STANOWISKO RADY KRAJOWEJ TKŚ
Wisława SZYMBORSKA - Nienawiść
Wacława MIELEWCZYK - W imię ocalenia świata: paryski szczyt klimatyczny
Andrzej BIERNACKI - Humanistyczne alternatywy
Na Jubileusz profesora Zygmunta BAUMANA
Jerzy J. WIATR - W obliczu zagrożenia demokracji
ROZMOWA W ?RES HUMANA?
POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO: PRZYCZYNEK DO PORTRETU Z profesorem Henrykiem DOMAŃSKIM, socjologiem, rozmawiają Wiesław Łuka i Zdzisław Słowik
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW GLOBALNYCH
Daniel ZBYTEK - Oblicza islamizmu
Szczepan KUTROWSKI - W oczekiwaniu na roszczelnienie bram cywilizacji
KOŚCIÓŁ W POLSCE: wobec współczesnych wyzwań
Czesław MATUSEWICZ - Stanisława Obirka myśli o drogach i rozdrożach polskiego Kościoła
Józef BANIAK - Zagubiony Kościół
ŚWIADECTWA
Eugeniusz KABATC - Andrzeja Mencwela Stanisław Brzozowski Impresje recenzyjne
Władysław MARKIEWICZ - Józef Tejchma: Refleksje dobrego człowieka
Wacława MIELEWCZYK - Słowo o spotkaniu
FORUM FILOZOFICZNO-LITERACKIE
Maria SZYSZKOWSKA - Polska gospodarka
Eugeniusz KABATC - Kuglarze demokracji
Wacław SADKOWSKI - Świąteczne poszukiwania literatury katolickiej
Andrzej BIERNACKI - Z wiedzy i nadziei
Paweł KOZŁOWSKI - W gościnie u robota Podrycjusza
Apolonia MAZUREK - Wielka przemiana zapisana w historii człowieka
SUPLEMENT
Komunikat o ukonstytuowaniu się FORUM POSTĘPU: EDUKACJA, KULTURA, POLITYKA
Przebieg konferencji w relacji portalu TRYBUNA.eu.
Autoryzowane głosy w dyskusji na konferencji: Anny GRODZKIEJ, Pawła KOZŁOWSKIEGO, Jerzego J. WIATRA